Kontakt

Klasztor bł. Jana Dunsa Szkota
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

ul. Parysa 40, 20-712 LUBLIN

 

tel. 81 526 75 60

e-mail: jdszkot@franciszkanie.pl

strona internetowa: www.lublin.franciszkanie.pl

nr konta: 22 1240 2500 1111 0000 3777 6538