Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie

 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 13

  Nowenna ku czci św. Maksymiliana Kolbego

  Redakcja: Marek Fiałkowski OFMConv, Piotr Cuber OFMConv

  Lublin 2011

  Siedemdziesiąta rocznica oddania życia przez o. Maksymiliana Marii Kolbego za współwięźnia w obozie Auschwitz w 1941 r. stała się okazją do ogłoszenia przez prowincjałów franciszkańskich w Polsce Roku Kolbiańskiego, który rozpoczął się 14 sierpnia 2010 r. i trwał do połowy października 2011 r. Z kolei Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 Rokiem św. Maksymiliana Kolbego dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana. Dało to impuls wielu przedsięwzięciom, które miały na celu odkrycie na nowo postaci ojca Kolbego oraz odczytania jego idei i świętości, w myśl hasła, które przyświecało tym obchodom: „Nie gaście ducha św. Maksymiliana”.
  Od listopada 2010 r. do lipca 2011 r. – czyli przez dziewięć miesięcy – każdego czternastego dnia miesiąca, w ramach przygotowań do 70. rocznicy śmierci św. Maksymiliana w bunkrze głodowym, w franciszkańskich klasztorach odprawiana była nowenna ku czci Świętego z Niepokalanowa. Oddajemy do rąk czytelników materiały, które służyły pomocą w przygotowaniu wspomnianej nowenny i miały przybliżyć postać Założyciela Niepokalanowa i Męczennika z Auschwitz. Teksty te wykorzystywane były także przez liczne parafie i wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w Polsce i za granicą. Serdecznie dziękuję Autorom rozważań oraz wszystkim, którzy korzystali z przygotowanych materiałów poświęconych życiu i działalności św. Maksymiliana Kolbe, a także tym, którzy troszczyli się, aby dotarły one na czas do czcicieli Szaleńca Niepokalanej.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 12

  Triduum ku czci św. Maksymiliana Kolbego

  Redakcja: Marek Fiałkowski OFMConv

  Lublin 2008

  Dwunasty zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich poświęcony został św. o. Maksymilianowi, jednemu z najbardziej znanych polskich franciszkanów XX wieku. Zeszyt zawiera propozycje Triduum ku czci Szaleńca Niepokalanej przygotowujące do Jego święta przypadającego 14 sierpnia. Tematy poszczególnych dni Triduum streszczają życie i przesłanie św. Maksymiliana – naśladowcy św. Franciszka z Asyżu – apostoła i misjonarza, czciciela Niepokalanej i męczennika z Auschwitz. Na zakończenie umieszczono rozważanie o św. Maksymilianie. Bóg zapłać Autorom i Wszystkim, dzięki którym mógł ukazać się kolejny zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich!

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 11

  Wielki Post i Triduum Paschalne Rok A

  Redakcja: Marek Fiałkowski OFMConv

  Lublin 2007

  Jedenasty zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich poświęcony został tematyce Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego. Składają się na niego rozważania z roku A na Środę Popielcową, pięć niedziel Wielkiego Postu, Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Ponadto na końcu zamieszczono drogę krzyżową w oparciu o tekst Napomnień św. Franciszka z Asyżu. Serdecznie dziękuję wszystkim Autorom tekstów, a Współbraciom i Czytelnikom życzę owocnego przeżycia tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 10

  Błogosławiony Jan Duns Szkot

  Redakcja: Marek Fiałkowski OFMConv

  Lublin 2006

  Wydanie dziesiątego zeszytu Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich zbiega się z dziesiątą rocznicą erygowania naszego klasztoru (pod wezwaniem bł. Jana Dunsa Szkota).
  Jubileuszowy zeszyt FMD poświęcony został, w pierwszej części, patronowi klasztoru w Lublinie bł. Janowi Dunstowi Szkotowi, wybitnemu średniowiecznemu filozofowi i teologowi. Druga część została zaś poświęcona historii powstania lubelskiego klasztoru.
  Bogu niech będą dzięki za dziesięć lat klasztoru bł. Jana Dunsa Szkota w Lublinie!

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 9

  Błogosławiony Jakub Strzemię

  Redakcja: Marek Fiałkowski OFMConv

  Lublin 2005

  Dziewiąty zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich został poświęcony bł. Jakubowi Strzemię. Zeszyt ten nie rości sobie pretensji do całościowego ukazania życia i kultu bł. Jakuba Strzemię. Stanowi on tylko małą pomoc duszpasterską przydatną zwłaszcza we franciszkańskich kościołach i klasztorach. Zamieszczone w nim materiały: czytanka, nowenna, litanie i propozycja Liturgii Godzin mogą posłużyć do ożywienia i ubogacenia obchodów ku czci bł. Jakuba Strzemię przypadających 21 października.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 8

  Przybądź, Duchu Święty!

  Redakcja: Marek Fiałkowski OFMConv

  Kraków 2004

  Jeden z najwybitniejszych teologów XX w. kard. Y. Congar OP zauważa, że kiedy mówimy o Ojcu i Synu, korzystamy z pojęć dobrze określonych i dostępnych: ojcostwa i synostwa, które oznaczają i charakteryzują Pierwszą i Drugą Osobę Boską. Trudniej mówić i pisać o Trzeciej Osobie Boskiej, pozostaje Ona bardziej „tajemnicza” i „nieznana”. Jednak dzisiaj jesteśmy świadkami ponownego „odkrywania” Ducha Świętego.
  Wspomniany Y. Congar uważa, że najważniejsze to mniej mówić o Duchu Świętym, a bardziej Nim żyć. Ta myśl inspirowała autorów ósmego zeszytu Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich, na który składają się rozważania poświęcone owocom Ducha Świętego wyliczonym przez św. Pawła w Liście do Galatów (5, 22-23). Teksty te, wraz z umieszczonymi na końcu zeszytu propozycjami modlitwy wiernych, mogą być wykorzystane podczas nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 7

  I spojrzał na niego z miłością… – nabożeństwa powołaniowe

  Redakcja: Marek Fiałkowski OFMConv

  Lublin 2003

  „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38). Kolejny zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich został poświęcony problematyce powołaniowej. Składają się na niego nabożeństwa w intencji powołań przygotowane na poszczególne miesiące roku. Mogą one być wykorzystane w pierwsze czwartki miesiąca, kiedy tradycyjne modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, a także podczas rekolekcji, misji, spotkań modlitewnych czy pielgrzymek.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 6

  NABOŻEŃSTWO

  Joanna Lipowska FMM
  Piotr Stanisławczyk OFMConv

  Lublin 2002

  Współczesny człowiek skazany jest na dokonywanie nieustannych wyborów. Staje wobec licznych recept na życie, odpowiedzi na drążące go pytania, a także wobec wielu wspólnot i grup, które oferują swoje rozwiązania dotyczące życia, jego sensu i celu. W swojej drodze przez życie, każdy człowiek – zwłaszcza młody – musi odnaleźć w labiryncie ofert i propozycji swoją niepowtarzalną drogę, drogę swojego powołania, pełnego miłości zaproszenia Jezusa Chrystusa do pójścia za Nim.
  Właśnie takimi poszukiwaniami są nabożeństwa, które składają się na szósty zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich. Zawiera on 4 nabożeństwa przygotowane przez s. Joannę Lipowską FMM i o. Piotra Stanisławczyka OFMConv i wykorzystane podczas Franciszkańskich Spotkań Młodych w Kalwarii Pacławskiej w latach 1998-2001.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 5

  Rozważania na Adwent i Boże Narodzenie

  Red. Marek Fiałkowski OFMConv

  Lublin 2000

  Głębokiej zadumie nad prawda, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1.14) nie sprzyja współczesny, przedświąteczny zgiełk. Charakterystyczne symbole adwentowe i bożonarodzeniowe stają się często puste i zioną nieautentycznością.
  Z myślą o głębszym przeżywaniu Adwentu i Bożego Narodzenia powstał piąty zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich. Zawiera on siedem rozważań nad biblijnymi postaciami związanymi z przywoływanym okresem liturgicznym. Rozważania te mogą służyć do osobistej medytacji, jako materiał na spotkania w małych grupach, do homilii, konferencji, rekolekcji adwentowych oraz nabożeństw i adoracji.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 4

  Rozważania pasyjne – Droga Krzyżowa

  Redakcja:
  Marek Fiałkowski OFMConv

  W życiu każdego człowieka są takie chwile, kiedy intensywniej i głębiej zastanawia się nad swoim życiem. Powracają wtedy pytania o sens życia, cierpienia i śmierci. W życiu Kościoła podobnym okresem jest Wielki Post. Właśnie z myślą o Wielkim Poście powstał kolejny, czwarty zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich. Składają się na niego rozważania pasyjne, które mogą być wykorzystane podczas Gorzkich Żali, w homiliach czy konferencjach głoszonych w czasie wielkopostnych rekolekcji. Oprócz tego w niniejszym zeszycie umieszczono rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 3

  Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem NMP

  Redakcja:
  Marek Fiałkowski OFMConv
  Mieczysław Wit OFMConv

  Lublin 1999

  Konstytucje naszego Zakonu polecają, aby wszyscy bracia z pobożną żarliwością czcili Najświętszą Maryję Pannę w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, jako Patronkę Zakonu i naszą Królową. Jej uroczystość ma być obchodzona wszędzie, z jak największą okazałością, a kult tej tajemnicy mają naśladowcy św. Ojca Franciszka w miarę sił pielęgnować i rozwijać. Z myślą o tym, przygotowano kolejny zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich. Składają się na niego komentarze do mszy św., homilia i modlitwa wiernych na poszczególne dni nowenny oraz na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tematyka rozważań nawiązuje do najbardziej charakterystycznych scen biblijnych, które są związane z Maryją, Matką Jezusa.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 2

  Nowenna ku czci św. Antoniego z Padwy

  red. o. Marek Fiałkowski OFMConv

  Lublin 1998

  W dniach 13.10 – 9.11.1995 r. miała miejsce peregrynacji relikwii św. Antoniego z Padwy w Polsce. Uroczystości z nią związane stały się inspiracją do opracowania, w ramach drugiego zeszytu Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich, nowenny 9-ciu wtorków ku czci św. Antoniego. Składa się ona z komentarzy do mszy św. na każdy dzień, homilii, modlitwy wiernych oraz nabożeństwa ku czci Doktora Ewangelicznego. Treści kolejnych dni nowenny są oparta na litanii ku czci św. Antoniego.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>


 • Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie – nr 1

  Triduum ku czci św. Ojca Franciszka

  red. Marek Fiałkowski OFMConv

  Kraków 1997

  Celem tematów przeznaczonych na poszczególne dni Triduum ku czci św. ojca Franciszka jest ukazanie św. Franciszka z Asyżu jako modelu ucznia i naśladowcy Chrystusa. Każdy dzień Triduum składa się z dwóch wersji Mszy św. W wersji A znajduje się homilia, a w wersji B myśli do zaproponowanego tematu. Zamieszczone są również komentarze i modlitwa wiernych.
  Druga część (Dodatek) zawiera Franciszkańską Koronkę Siedmiu Radości NMP oraz program słowno-muzyczny poświęcony św. Franciszkowi i jego zakonowi, które mogą służyć ubogaceniu programu Triduum przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu.

  Pobierz cały Zeszyt w formacie PDF >>