Nasz klasztor

Dom przy Parysa został kupiony przez naszą franciszkańską prowincję zakonną 24 czerwca 1996 r., a erygowanie klasztoru nastąpiło 8 listopada 1996 r. Od tamtego czasu do dziś mieszkało w nim 30 braci i siedmiu okresowo.

Do czego dzisiaj wezwany jest franciszkański dom studiów?
Oczywiście, jak każdy tego typu dom od XIII wieku (kiedy powstał nasz zakon), ma służyć przede wszystkim Kościołowi i potrzebom Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv.), zwłaszcza poprzez kształcenie tych, którzy mają się stawać głosicielami Słowa Bożego.

Św. Franciszek z Asyżu rozumiał od samego początku, że dom studiów wtedy tylko będzie mógł wypełnić swoje zadania, gdy stanie się także w miejscem modlitwy. W Liście św. Antoniego z Padwy napisał: „… byle byś tylko podczas tego studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności, jak mówi reguła”. Św. Albert Wielki podkreślał, że zakonny dom studiów winien być wzorcowym miejscem naukowych poszukiwań, miejscem wzorcowym pod względem nauczania i relacji pomiędzy prowadzonymi badaniami i nauczaniem. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy, wbrew wielu osiągnięciom w dziedzinie nauczania i pracy naukowej, wielu ludzi znajdują się w stanie zamętu i zagubienia moralnego, aż nazbyt często niezauważanego. Charakterystyczną cechą obecnie rozwijającej się nauki jest często utrata zdolności do właściwego uchwycenia związku pomiędzy cnotami intelektualnymi i moralnymi. Domy studiów oparte na życiu chrześcijańskim powinny przywrócić i przekazać innym nie tylko zrozumienie tego, z czym wiąże się integracja cnót intelektualnych i moralnych, ale także rozpoznanie faktu, że jedyną perspektywą, w której to zrozumienie jest możliwe, jest perspektywa życia kształtowanego przez wiarę w Boga. Z tego też powodu w naszych czasach zachodzi pilna konieczność, by chrześcijańskie wspólnoty, a pośród nich domy studiów stały się ośrodkami, które pogłębiają naukę i życie wiary.To właśnie jest zamiarem naszej wspólnoty, co też próbujemy w pewnej mierze czynić za pośrednictwem naszej witryny.