Nasza wspólnota

o. Marek Fiałkowski – przełożony klasztoru

teologia pastoralna

dr hab., prof. KUL – kierownik Katedry Teologii Pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii KUL

Opracowania>>


o. Wiesław Bar – sekretarz kapituły klasztornej

nauka o polityce, partie polityczne i systemy partyjne, prawo rodzinne, prawo kanonizacyjne

prof. dr hab. – Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego w Instytucie Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Opracowania>>


o. Marcin Drąg – wikariusz klasztoru

teologia liturgii – studia doktoranckie UPJPII